How it works

privacy policy

I. Privacybescherming

De website “www.jumentra.com” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Jumentra B.V. (hierna: Jumentra), statutair gevestigd te Boekel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17161656. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Alle aangeboden transporten en gevraagde vrachten worden middels een profiel op Jumentra.com  geplaatst. Persoonlijke gegevens van profielhouders worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Jumentra houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Jumentra B.V., Postbus 17, 5427 ZG, Boekel. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Jumentra garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van Jumentra.com. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen heeft.

II. Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u in het kader van onze dienstverlening een profiel plaats, reageert op een profiel, een abonnement neemt op een nieuwsbrief, informatie aanvraagt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Jumentra, legt Jumentra gegevens vast (bedrijfsnaam, e-mailadres, voor- en achternaam, telefoonnummer, woonplaats). Jumentra gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om u van (nieuwe) producten en diensten van Jumentra, van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden, op de hoogte te houden. Hierbij tracht Jumentra rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Jumentra, t.a.v. de afdeling Adresregistratie, B.V., Postbus 17, 5427 ZG, Boekel of per e-mail aan info@jumentra.com met als onderwerp "Adresregistratie". Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

III. Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@jumentra.com. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Jumentra B.V., Postbus 17, 5427 ZG, Boekel. Jumentra voldoet binnen 14 werkdagen aan uw verzoek.

IV. Recht op inzage en controle

U kunt uw persoonlijke gegevens altijd inzien en aanpassen.

V. Privacybeleid andere websites

Op www.jumentra.com zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

VI. Auteurs- en databankrechten

Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn eigendom van Jumentra B.V., Postbus 17, 5427 ZG, Boekel.

VII.Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

VIII. Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@jumentra.com. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.